KONTAKTUJTE NÁS OHĽADOM CENOVEJ PONUKY

Cenová ponuka sa odvíja od formy účtovníctva, približného počtu účtovných položiek, ako aj Vami požadovaných ekonomických služieb.

PONÚKAME EKONOMICKÝ SERVIS:

  • Vedenie účtovníctva jednoduchého a podvojného FO - PO
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • Vypracovanie daňového priznania pre FO - PO
  • Spracovanie DPH
  • Spracovanie miezd a mzdovej agendy
  • Elektronická komunikácia s daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou
  • Spracovanie podkladov k dani z motorových vozidiel
  • Spracovanie tlačív pre štatistický úrad
Účtovníctvo spracovávame v programe Money S3 od spoločnosti Solitea Slovensko.

CENNÍK:

Cenník nastavujeme klientom po individuálnej dohode.

CENNÍK PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:
 • Účtovná položka (položka v peňažnom denníku v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách (položka v daňovej evidencii)

0,70 €

min. 40 € / mesiac

 • Daňové priznanie fyzickej osoby - podnikateľa a účtovná závierka

90 €

 • Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ

30 €

 • Daňové priznanie k DPH – neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

20 €

 • Súhrnný výkaz k DPH

10 €

CENNÍK PRE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:
 • Účtovná položka (zápis v denníku)

0,90 €

min. 70 € / mesiac

 • Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka

150 €

 • Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ

30 €

 • Daňové priznanie k DPH – neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

20 €

 • Súhrnný výkaz k DPH

10 €

CENNÍK PRE MZDOVÚ AGENDU:
 • Spracovanie mzdy zamestnanca

10 €

 • Prvotné zadanie zamestnanca (pracovná zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)

10 €

 • Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP)

10 €

 • Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročné, podľa počtu zamestnancov)

od 20 €

 • Ročné zúčtovanie dane

5 € / zamestnanec

CENNÍK DAŇOVÉHO PRIZNANIA:
 • Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (viac druhov príjmov, paušálne výdavky)

60 € - 100 €

 • Daňové priznanie fyzickej osoby typ A

30 €

CENNÍK EKONOMICKÉHO PORADENSTVA:
 • Poradenstvo (osobne, e-mailom, telefonicky) – nezmluvní klienti

50 € / hod.

 • Poradenstvo (osobne, e-mailom, telefonicky) – zmluvní klienti

30 € / hod.

CENNÍK OSTATNÝCH SLUŽIEB:
 • Administratívne práce

15 € / hod.

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

15 €

 • Štatistický výkaz (podľa typu)

15 € - 35 €