Ponúkame externé spracovanie účtovníctva pre Piešťany, Bratislavu a okolie – táto forma spolupráce šetrí čas a náklady klienta, je vhodná najmä pre :
  • živnostníkov
  • spoločnosti menšieho rozsahu (malé a stredné s.r.o)
  • súkromné osoby

Zo skúseností vieme, a plne tomu rozumieme, že klienti sa primárne sústredia na budovanie a chod svojho podnikania, a nie na oblasť účtovníctva. To je priestor pre nás, za ktorý zodpovedáme a poskytujeme za našu prácu garanciu. Preto je pre nás veľmi dôležité si s klientom ujasniť spoločné ciele pre vhodné nastavenie účtovníctva a optimalizáciu postupov. 

Dnešné technológie umožňujú veľa zjednodušení, ktoré pri vzájomnej spolupráci radi používame hlavne pre ich časovú efektivitu. Ale samozrejme plne rešpektujeme preferencie klienta a jeho zabehnuté postupy a vždy sa snažíme maximálne vyhovieť. Kľúčovou je pre nás komunikácia, či osobná alebo elektronická. 

Mojou snahou je nastaviť podmienky spolupráce tak, aby bol klient čo najviac odbremenený od zbytočnej byrokracie, ale zároveň, aby mal k dispozícii všetky potrebné údaje pre svoje bežné fungovanie a správne rozhodnutia.

SOŇA BEKŐ - ÚČTOVNÍK

Účtovníctvo je naša práca. Vy sa môžte venovať Vášmu podnikaniu.

BEKONOMY JE RIEŠENIE PRE VAŠE EXTERNÉ ÚČTOVNÍCTVO